Αμεση δράση αστυνομίας
100
Λιμενική αστυνομία
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Τουριστική αστυνομία 
171
Πυροσβεστική
199
Συντονιστικό κέντρο
191
ΓΑΔΑ - Ελληνική αστυνομία (κέντρο)
1033
Αμεση ειδοποίηση - τηλεβοήθεια 1881
Στρατονομία 210 77 58 479
Διεύθυνση τροχαίας Αττικής
210 52 84 000
Τμήμα τροχαίας Πειραιά
210 41 13 832


Κέντρο άμεσης βοήθειας (ΕΚΑΒ)
166
Ιατροί SOS
1016
Ιατροί κατ'οίκον (Αθήνα/Πειραιά)
1151
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
210 3613848
AIDS ανοιχτή συμβουλευτική γραμμή
210 7222222
AIDS κεντρική γραμμή
210 4111400
Κέντρο δηλητηριάσεων
210 7793777
ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών)
1031
Υγειονομικό κέντρο
210 8842411
Δέκα οκτώ και άνω
210 3617089
Κέντρο Αιμοδοσίας Ε.Ε.Σ.
210 5236571
Πρόνοια - Κοινωνική βοήθεια
197
Νοσοκομείο αφροδισίων νοσημάτων
210 7239945
Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης
1145